Ikeleane 5
9051 SB Stiens
Telefoon: 058 2575135
j.waringa@chello.nl

 

Plaatselijk Belang Stiens

Welkom

De vereniging Plaatselijk Belang Stiens staat al 100 jaar voor het bevorderen van de welvaart van het dorp Stiens. Wij proberen dit doel onder meer te bereiken door initiatief te nemen om bestaande en nieuwe omstandigheden in Stiens te verbeteren en gemeente en andere besturen aan te moedigen maatregelen te nemen om dit doel te bereiken.